آیتم های دریافتی از گریت والت برای Mythic Keystone 9.2

ایتم دریافتی از گریت والتایتم دریافتی از پایان دانجنسختی دانجن
هیچی نمیده236میتیک
252236میتیک 2+
252239میتیک 3+
252242میتیک 4+
255246میتیک 5+
255249میتیک 6+
259249میتیک 7+
262252میتیک 8+
262252میتیک 9+
265255میتیک 10+
268255میتیک 11+
272259میتیک 12+
272259میتیک 13+
275262میتیک 14+
278262میتیک 15+
لیستی از ایتم هایی که میتونید برای گریت والت بگیرید

شما میتونید با زدن 8 تا میتیک پلاس 15 میتونید تمام لوت های مربوط به گریت والت رو بگیرید و سه ایتم 278 رو دریافت کنید .

برای دیدن آموزش های بیشتر به بخش های اخبار و آموزش سایت ما سر بزنید.

afly 0rz rpslink

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
اشتراک گذاری مطلب :

مطلب های مرتبط