در صورتی که مبلغ سفارش شما بالای ؟؟ میلیون تومان باشد ، تکمیل اطلاعات هویتی و مالی الزامی است.
همچنین ممکن است در شرایط خاص و برای محصولات خاص، تیم ما از شما احراز هویت در این بخش را درخواست نمایند.

تنها کاربران عضو شده به این بخش دسترسی دارند.