تغییرات دانجن ها هفته دوم فوریه 2020

De Other Side

 • تایمر Mythic Keystone به 43 دقیقه افزایش یافت (41 دقیقه بود).
 • Hakkar
  • دمیج Son of Hakkar به میزان 50٪ کاهش یافته است.
  •  دمیج Blood Nova 20٪ کاهش یافته است.
 • Dealer Xy’exa
  • دمیج Arcane Lightning به میزان 25٪ کاهش یافته است.

Necrotic Wake

 • Nalthor the Rimebinder
  • مدت زمان Champion’s Boon  به 30 ثانیه افزایش یافت (15 ثانیه بود).

Spires of Ascension

 • Ventunax
  • مدت زمان Dark Stride به 15 ثانیه کاهش یافت (20 ثانیه بود).

Theater of Pain

 • Xav the Unfallen
  • سلامتی (HP) 10٪ کاهش یافته است.

برای دیدن آموزش های بیشتر به بخش های اخبار و آموزش سایت ما سر بزنید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
اشتراک گذاری مطلب :

مطلب های مرتبط