هاتفیکس 10 مارچ 2021

کلس ها
مونک
ویندوالکر
باگ Spinning Crane Kick که باعث میشد Tiger Palm ، Blackout Kick و Rising Sun Kick این قدرت ها کمتر بزنن فیکس شد.

باگی که مانع از کاهش زمان کول داون Blackout Kick در افزایش فعال بودن و Rising Sun Kick و Fists of Fury فیکس شد.

پریست
شدو
باگی که باعث میشد Painbreaker Psalm (Runecarving Power) وقتی لجندری ندارید درست عمل نکند فیکس شد.

روگ
ساب
Shadow Blades دیگر به اشتباه روی Flagellation (قدرت ونثیر) تأثیر نمی گذارد.

وارلاک
دیمونالجی
اکنون Dreadstalkers با رسیدن Dreadstalkers به هدف خود دائماً باعث ایجاد Dreadbite می شود.

کاوننت ها
مشکلی را برطرف کرد که کویست هفتگی Return Lost Souls به جای 500 انیما . 250 تا پاداش می داد.

ایتم ها و پاداش ها
Rhinestone Sunglasses اکنون Bind on Equip است. (boe شده و میشه گذاشتش توی اکشن هاوس)
باگ Tablet of Despair ترینکت که ناخواسته با Haste مقیاس بندی میشد فیکس شد.

پی وی پی
پت پلیر ها روی ترینک های پی وی پی تاثیر خواهند داشت ! .

برای دیدن آموزش های بیشتر به بخش های اخبار و آموزش سایت ما سر بزنید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
اشتراک گذاری مطلب :

مطلب های مرتبط