هاتفیکس های 16 مارچ 2021


کلس ها

 • دث نایت
  • فراست
   • باگ Inexorable Assault (Talent تلنت) و Cold Heart (Talent تلنت) که پوشن اینویز رو خراب میکردن فیکس شد.
 • دروید
  • باگ Eclipse که پوشن اینویز رو خراب میکرد فیکس شد.
 • مونک
  • Mistweaver
   • باگ  Renewing Mist که پوشن اینویز رو خراب میکرد فیکس شد.
 • پریست
 • روگ
  • باگ Serrated Bone Spike (Necrolord Ability نکرولورد) باف بلید از روی همه بپره فیکس شد.
 • شمن
  • باگی که باعث میشد در زمان Hexed یه سری قدرت دیگه استفاده کنید فیکس شد.
 • وارلاک
  • Healthstone از این به بعد وقتی وارلاک از کی استون برود از بین میرود .

Covenants

 • نکرولورد
  • باگ Fleshcraft که پوشن اینویز و غیب بود روگ رو خراب میکرد فیکس شد.

دانجن ها و راید ها

 • کستل ناثریا
  • Lady Inerva Darkvein
  • Artificer Xy’mox
   • [با ریست هفتگی] hp باس به میزان 5% در میتیک کم شد.
   • [با ریست هفتگیWithering Touch 15% دمیج کمتری میزند.
  • Sire Denathrius
   • [با ریست هفتگی] اچ پی باس 9% در هیرویک کم شد.
   • [با ریست هفتگیHand of Destruction دمیجش 10% در هیرویک کم شد.
   • باگ پریست ها که Spirit of Redemption در میتیک کنسل میشد فیکس شد.
 • Spires of Ascension
  • Ventunax
   • باگی که پلیر ها از Weakened دمیج میخوردن فیکس شد.

ایتم ها و پاداش ها

کویست ها

 • باگی که بعضی وقتا باعث میشد the Enthralled Gorm در کویست “Mizik the Haughty.” ظاهر نشه فیکس شد.

برای دیدن آموزش های بیشتر به بخش های اخبار و آموزش سایت ما سر بزنید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
اشتراک گذاری مطلب :

مطلب های مرتبط