وندور های والور پویت به شدولند اضافه شدند

از امروز (10 مارچ) والور پوینت و وندروش اضافه شد که وندور والور پوینت در اوریبوس

34.55/56.55 هست

میزان مصرف والور پوینت برای اپگرید ایتم های مختلف

  • 250  والور پوینت  – Shield, Offhand, Ring, Cloak, Bracer, Neck
  • 400  والور پوینت  – Trinket, Belt, Shoulders, Gloves, Boots
  • 475  والور پوینت  – Helm, Legs, Chest
  • 500  والور پوینت  – One-Handed Agility Weapon
  • 750  والور پوینت  – One-Handed Intellect Weapon
  • 1000  والور پوینت – Two-Handed Weapon
  • میزان والور پوینت نامشخض برای – One-Handed Strength Weapon (احتمالا مابین 500 یا 750)

برای دیدن آموزش های بیشتر به بخش های اخبار و آموزش سایت ما سر بزنید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
اشتراک گذاری مطلب :

مطلب های مرتبط